Profil časopisu

Ambíciou časopisu A & P – časopisu pre umeleckú komunikáciu a popkultúru – je ponúknuť priestor na vedeckú reflexiu problémov aktuálnej umeleckej komunikácie, a to vo všetkých druhoch umenia a v popkultúre.

Koncept časopisu A & P je výrazom potreby vytvoriť takú odbornú teoretickú platformu skúmania sveta, ktorej protometodologickým východiskom je poznanie, že účel nie je kvalitou lokalizovanou mimo predmet, ale je atribútom predmetu samotného. Ide teda o to, nie vymyslieť, vynájsť, vytvoriť, ale myslieť, nachádzať, tvoriť. Inak povedané, ponúkame priestor textom, ktoré sa rodia z modu „môcť“, nie „musieť“. A & P je časopisom pre interpretáciu sveta vymedzený pojmami art/umenie a popculture/popkultúra. Tieto pojmy nereprezentujú čosi fundamentálne odlišné, skôr jestvujú ako pojmy reprezentujúce a reflektujúce iný uhol pohľadu.

Tromi piliermi sú – v súlade s koncepciou estetiky Nitrianskej školy – živá kultúra, interpretácia a pragmatika. Živá kultúra ako súbor fenoménov, ktoré rezonujú v recepčnom vedomí súčasníka, interpretácia ako metóda a pragmatika ako leitmotív práve onoho účelu. V tejto podobe je časopis rozvinutím a pokračovaním tradície spredmetnenej v zborníkoch O interpretácii umeleckého textu, jeho limitom však už nie je umelecký text, ale svet. Umenie a popkultúra sú dve polohy toho istého spôsobu bytia – časopis A & P reprezentuje plochu na jeho vyjadrenie.   

Časopis je členený na tri časti, redakcia teda prijíma tri druhy príspevkov:

Štúdie k téme
príspevky ku konkrétnej téme formulovanej vo výzve (call for papers)
rozsah 10 – 15 normostrán, resp. 18 000 – 27 000 znakov vrátane poznámkového aparátu a literatúry
rukopisy sa posielajú na adresu zostavovateľov čísla uvedenú vo výzve (CFP)
(k dátumu uzávierky)

Štúdie k predmetu
príspevky s voľnou témou rámcovanou zameraním časopisu na umeleckú komunikáciu a vedeckú reflexiu všetkých umeleckých druhov a popkultúry
rozsah 10 – 15 normostrán, resp. 18 000 – 27 000 znakov vrátane poznámkového aparátu a literatúry
rukopisy sa posielajú na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
(priebežne)

Príspevky reflexívno-kritického charakteru
recenzie, kritiky, glosy, reflexie
rozsah max. 5 normostrán, resp. 9 000 znakov
rukopisy sa posielajú na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
(priebežne)

Redakcia prijíma príspevky v slovenčine, češtine a angličtine (ostatné jazyky po konzultácii).