Realizované výzvy/CFP

1/2017 Na konci s dychom spirituality? (v umení, estetike a popkultúre) v pdf
2/2016 Re(-) v pdf
1/2016 Exponovaný vs. potlačený autor (problém autorstva v umení) v pdf
2/2015 Osnovné tematické algoritmy (v literatúre, umení i popkultúre) v pdf
1/2015 Hrdina a jeho reprezentácia v súčasnej kultúre v pdf