Pre prispievateľov

Realizované výzvy/CFP

1/2017 Na konci s dychom spirituality? (v umení, estetike a popkultúre) v pdf
2/2016 Re(-) v pdf
1/2016 Exponovaný vs. potlačený autor (problém autorstva v umení) v pdf
2/2015 Osnovné tematické algoritmy (v literatúre, umení i popkultúre) v pdf
1/2015 Hrdina a jeho reprezentácia v súčasnej kultúre v pdf

Pokyny k úprave rukopisu

Štruktúra rukopisu

Názov príspevku v primárnom jazyku/v jazyku príspevku
Názov v príspevku v sekundárnom jazyku (v angličtine, ak je príspevok v slovenčine)
Meno a priezvisko autora
Abstrakt v primárnom jazyku
Kľúčové slová v primárnom jazyku
Abstrakt v sekundárnom jazyku
Kľúčové slová v sekundárnom jazyku

Čítať ďalej: Pokyny k úprave rukopisu